มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

อ่านประกาศ