ติดต่อเรา

อาคาร สถานที่

สำนักงานเลขานุการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ตั้งอยู่ชั้น 4 อาคารบริหาร ประกอบด้วย.

– ห้องทำงานคณบดี
– ห้องทำงานอาจารย์ประจำ
– ห้องทำงานเจ้าหน้าที่สายบริหาร

อาคารปฏิบัติการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
อาคารสูง 4 ชั้น ประกอบด้วย.

– ห้องทำงานอาจารย์ประจำ
– ห้องทำงานนักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ
– ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
– ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะวิชา
– ห้องประชุม
– ห้องเรียน

หน่วยงาน

งานสารบัญ งานแผนและประกันคุณภาพ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0 3259 4043-50 ต่อ 41131 41132 41139
เบอร์ตรง 0 3259 4037

งานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา งานสหกิจศึกษา
โทรศัพท์ : 0 3259 4043-50 ต่อ 41137 41138 41143
เบอร์ตรง : 0 3259 4038
เบอร์ตรง/โทรสาร : 0 3259 4037, 0 3259 4038

ที่อยู่ : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ถนนชะอำ-ปราณบุรี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี 76120

ติดต่อ/การเดินทาง

– รถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง คือ
เส้นทางแรก (เส้นพระราม 2) ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ ทางหลวงหมายเลข 35 ผ่านจังหวัด สมุทรสาคร สมุทรสงครามแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรเกษม เส้นทางหลวงหมายเลข 4 พอถึงแยก ชะอําให้ใช้ถนน Bypass ชะอํา – ปราณบุรี เรื่อยมาจนเกือบถึงหัวหิน มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ทาง ขวามือ มีป้าย “ม.ศ.ก.” สีขาว ซึ่งเป็น คําย่อชื่อมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นจุดสังเกต รวมระยะทาง ประมาณ 200 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

– เส้นทางที่สอง ใช้เส้นทางสายเพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านพุทธมณฑล นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และใช้ถนนเส้น bypass ชะอํา – ปราณบุรี รวมระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

รถโดยสารประจําทาง จากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี สามารถใช้บริการรถ โดยสารประจําทางปรับอากาศ (ป.1) ได้หลายสาย ดังนี้

– สายกรุงเทพฯ -ประจวบคีรีขันธ์

– สายกรุงเทพฯ -บางสะพาน

รถตู้

– รถตู้บริเวณสถานีขนส่งหมอชิต เป็นรถตู้สายกรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์

– รถตู้บริเวณสถานีขนส่งสายใต้เก่า เป็นรถตู้สายกรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์, รถตู้สายกรุงเทพฯ-ปราณบุรี