กำหนดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ STEP ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ STEP ประจำปีการศึกษา 2563 (เปลี่ยนแปลงจากเดิมวันที่ 26 ธ.ค.2563) รอบก่อนสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

 

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email