ประกาศ..ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิ

ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิ ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ ประกาศ ]

 

ประกาศยกเลิก..ประกวดราคาซื้อเครื่องเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิ ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ ประกาศ ]

 

ประกาศ..จำหน่ายโคเนื้อและโคนม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะจำหน่ายโค จำนวน 11 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ ประกาศ ]

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน 3 รายการ ดังนี้

1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (บ่อดิน) ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ เอกสารประกาศ ]  [ ราคากลาง ]  [ แบบแปลนก่อสร้าง ]  [ ผู้ชนะการประกวดราคา ]

 

2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนสุกรขุน ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ เอกสารประกาศ ]  [ ราคากลาง ]  [ แบบแปลนก่อสร้าง ]  [ ร่างขอบเขตของงานก่อสร้าง ] [ รายละเอียดเพิ่มเติม ] [ ผู้ชนะการประกวดราคา ]

 

3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงแพะ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ เอกสารประกาศ ]  [ ราคากลาง ]  [ แบบแปลนก่อสร้าง ]  [ ร่างขอบเขตของงานก่อสร้าง ]

 

 

 

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email