การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 นักศึกษาที่เกิดในปี พ.ศ. 2540 หรือก่อนปี พ.ศ. 2540 ไม่ได้เรียน รด. ไม่เคยติดต่อขอผ่อนผัน ได้ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2560 – วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email